غرفه سازي و تخليه فضاي نمايشگاه در نمایشگاه اصفهان

مقررات فني غرفه سازي و تخليه فضاي نمايشگاه 


1) براي جلوگيري از بروز هرگونه مشكل در غرفه سازي، مشاركت كنندگان محترم مي بايست پيمانكار غرفه ساز خود را از بين پيمانكاران مورد تاييد شركت نمايشگاه ها كه با قوانين اين نمايشگاه آشنا بوده و ضمانت هاي لازم از آنان دريافت گرديده است انتخاب نموده و با آنان انعقاد قرارداد نمايند. (نام و شماره تماس غرفه داران مورد تاييد در وب سايت شركت قرار دارد.) در غير اينصورت مي بايست پيمانكار غرفه ساز خود را بصورت كتبي به شركت نمايشگاه ها معرفي نمايد و در اين نامه كليه مسووليت هاي مربوط به امور غرفه سازي را بر عهده بگيرند.
2) غرفه ساز متعهد مي گردد در ساخت غرفه ها نكات ايمني را بطور كامل رعايت نمايد.
3) غرفه هاي نمايشگاه بصورت پیش ساخته با تجهیزات متعارف شامل دیواره، موکت کف، سردرب نویسی، یک عدد میز و دو صندلی، روشنایی و انشعاب برق تك فاز می باشد و به غرفه های خودساز تنها زمین و یک انشعاب برق تعلق خواهد گرفت. تامین کلیه وسایل ساخت دکوراسیون و تجهیزات غرفه بر عهده مشارکت کننده و غرفه ساز خواهد بود.
4) مشاركت كنندگان برای ساخت غرف خودساز موظفند طرح و نقشه هاي مربوط به ساختمان غرفه خود را با مشخصات كامل فني به همراه لوح فشرده حاوي نماي سه بعدي آن حداكثر يك هفته قبل از تحويل غرفه ها جهت تایید به كارشناس فني امور برگزاري نمايشگاه تسليم نمايند در غير اينصورت از شروع غرفه سازي ممانعت بعمل خواهد آمد.
5) كارهاي ساخت و ساز و مونتاژ در غرفه بايد حداكثر تا ساعت 22 روز قبل از افتتاحيه پايان يابد و غرفه سازان موظفند كليه وسايل غير قابل استفاده از قبيل ابزارآلات، مصالح، و ساير تجهيزات مربوطه را از غرفه ها خارج نمايند در غير اينصورت امور برگزاري نمايشگاه براي اين كار اقدامات لازم را بعمل آورده و هزينه هاي مربوطه را از غرفه ساز دريافت خواهد نمود.
6) لازم است طراحی و ساخت اتاق های مذاکره و VIP به صورتی انجام گیرد که داخل اتاق از بیرون قابل مشاهده باشد.
7) تمامي امور مربوط به ساخت و ساز مي بايـست در خارج از محوطه نمایشگاه صـورت گرفته و مصالح غرفه های خود ساز باید بصورت پیش ساخته ، حمل و در سالن نصب شوند.
8) طراحی و ساخت طبقه دوم در غرفه ها فقط براي غرفه هاي بالاي 36 متر و پس از تائـید طرح توسط كارشناس فني امور برگزاري نمايشگاه امکان پذیر مي باشد. طبقه دوم این غرف می بایست بدون سقف اجرا شوند و همچنین ارتفاع مجاز غرفه ها درسالن حداكثر 4.5 متر می باشد.
9) پس از خاتمه نمايشگاه، حمل تمامي نخاله ها و زباله هاي موجود در سالن بر عهده مشارکت کنندگان مي‎باشد و مي بايست غرفه و سالن به همان صورت اوليه تحويل نمايشگاه گردد. حداكثر مهلت براي تخليه غرفه ها 24 ساعت پس از اختتاميه است.
10) ورود هر گونه مصالح ساختمانی از قبیل گـچ، سیـمان، هرنوع مـاسه، پوکـه، شـن، سنـگ ریزه، هر نوع خـاك، آسفالت، تيغه گچي، بلوك و مشابه آنها و همچنین هر نوع ماشین آلات از قبیل، اره برقی، دستگاه برش، دستگاه جوش، پمپ باد بالاتر از 20 لیتر و پیستوله رنگ پاشی و ابزار و ادوات مکمل یا مشابه آنها و هر گونه آهن آلات خام جهت ساخت غـرفه به محـوطه و سـالن نمایشگاه ممنـوع می باشد.
11) چنانچه مشاركت كننده اي نتواند ظرف مدت مذكور غرفه خود را تخليه کند شركت نمايشگاه ها هيچگونه مسئوليتي در قبال حفظ و نگهداري و خسارات وارده به كالاها نخواهد داشت. هزینه هر ساعت تاخیر در تخلیه غرفه و سالن معادل 15% از كل ارزش اجاره بها غرفه محاسبه و به عنوان خسارت بصورت نقد از مشاركت كننده دریافت و يا از محل چك دريافتي وصول خواهد گردید.
مديريت امور برگزاري نمايشگاه ها

اول    قبل    بعد    آخر   

ساخت انواع غرفه های نمایشگاهی بصورت فروش و اجاره
نوپان
ام دی اف 
اسپیس فریم