چرا غرفه آرايي؟
چرا غرفه آرايي؟ براي کشور ما که اقتصاد آن همواره به لحاظ کسب درآمدهاي ارزي به تولید و صادرات نفت وابسته بوده است و با توجه به نوسانات قیمت نفت در دو برنامه گذشته و میزان ذخایر نفتی و توانایی صدور آن براي کشور، سیاست جایگزینی صادرات غیرنفتی جهت تامین ارز مورد نیاز کشور یعنی صنایع داخلی را تشویق به تولید کالاهاي وارداتی و صدو ر دیگر کالاها به کشورها بیش از هر زمان دیگري مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا هر آنچه که بتواند به توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند می بایست مدنظر سیاستگذاران، برنامه ریزان و فعالان اقتصادي قرار گیرد . یکی از ابزارهاي مهم براي رونق بخشیدن به صادرات و انجام فعالیت موثر در تبلیغات و بازاریابی کالاها و خدمات، نمایشگاهها می باشند و از ارکان اصلی هر نمایشگاهی، غرفه شرکت کنندگان جهت ارایه ونمایش کالا و خدمات می باشد . ساخت و آرایش غرفه از ابزارهاي موثر تبلیغات بوده و اهمیت آن در حدي است که در کشور هاي صنعتی با مدیریت مستقل در ارایه کالا و خدمات عمل می نمایند امروزه در صنعت نمایشگاهی غرفه داران به این باور رسیده اند که براي داشتن نمایشی موفق، نیاز به جذب و درگیر نمودن بازدیدکنندگان از غرفه می باشد و می توان بیان نمود که غرفه آرایی در نمایشگاه بمنزله کارت شناسایی یک شرکت و غرفه داراست.خلاقیت و هنر بهتر زیستن در فضا و زمان محدود ، می تواند اولین ایده جهت غرفه آرایی نمایشگاهی باشد. چرا غرفه آرایی در فرایند برگزاري نمایشگاه از اهمیت ویژه اي برخوردار است ؟ زیرا اگر غرفه اي بدرستی و کامل طراحی شده باشد در ازدحام و شلوغی دوران نمایشگاه می تواند پیام غرفه دار و یا شرکت را با تاثیر گذاري قوي به مخاطب مورد نظر برساندو با توجه به زمان محدود بازدیدکننده ازغرفه 5 الی 20 دقیقه بتواند تاثیر گذاري ماندگار در یک موقعیت رقابتی بوجود بیاورد . استفاده از عناصر و مولفه هاي نظیر نور ، رنگ ، فرم و . . . که بیانگر عقاید مرتبط با فعالیت هاي بشري بوده و نگرش ، احوال و شخصیت انسانها راتحت تاثیر قرار می دهند می بایست هدف اصلی غرفه آرایی و چیدمان محصولات آن باشد تا به بهبود عملکرد فیزیکی و روانی ، دست یابی به اصول زیبا شناسانه فضاي داخلی محقق گردد . غرفه آرایی، حساس ترین مرحله حضور در نمایشگاه به حساب می آید میزان موفقیت در این مرحله روي موفقیت دیگر مراحل بسیار موثر است در نتیجه گذر از این مرحله توجه زیادي را طلب می کند . اصول موفقیت، به عوامل انسانی، تفکر، خلاقیت و نوآوري در ارتباط با شناخت محیط و واقعیات، شرایط، زمان و مکان برگزاري نمایشگاه بستگی دارد . بنابر این واگذاري امر طراحی به هر کسی جایز نیست و باید دقت لازم را در انتخاب طراح نمود .
اول    قبل    بعد    آخر   

ساخت انواع غرفه های نمایشگاهی بصورت فروش و اجاره
نوپان
ام دی اف 
اسپیس فریم